Kalorijski i rotatorni test omogućuju nam da ispitamo funkciju lateralnog polukružnog kanala, a na osnovu toga procenjujemo funkciju celokupnog vestibularnog čula.

Da li novi testovi omogućavaju da se ispitaju i drugi delovi vestibularnog čula?

balance_dizinessSVV Subjective Visual Vertical
Da li je ovaj test odraz funkcije utrikulusa ili i centralnih vestibularnih puteva?
Koliko je oštećena funkcija otolitnih organa kod perif. vestibularnih patologija?

vHIT video head-impulse test
Merenjem VORa ispitujemo funkciju svih 6 polukružnih kanala.
Da li je ovaj kratak i jednostavan test adekvatna zamena za kalorijski test?

VEMP Vestibularni Evocirani Miogeni Potencijali
Da li je odgovor na jak zvučni stimulus odraz samo funkcije sakulusa?
Od kolike nam je pomoći merenje latenci u dijagnostici MSa?

cDVA Kompjuterizovana Dinamička Oštrina Vida
Brz i jeftin test za procenu vestibularne funkcije i kompenzacije kod
pacijenata sa vestibularnom hipofunkcijom